Vytlačiť

Rodinné domy v Kráľovskom Chlmci

Rodinný dom č.1

-začiatok prevádzky 23.12.2004
Rodinný dom č.2

-začiatok prevádzky 23.12.2004

Rodinné domy vo Veľkých Kapušanoch


Rodinný dom č.3

-začiatok prevádzky 21.03.2005

Rodinný dom č.4

-začiatok prevádzky 18.09.2006

Rodinný dom č.5
-začiatok prevádzky 01.06.2010
Rodinné domy v Pribeníku


Rodinný dom č.6

- začiatok prevádzky 01.06.2010