Vytlačiť

Centrálna budova detského domova Lienka


- začiatok prevádzky centrálnej budovy bol v roku 1992

- kapacita detského domova 175 detí V našom zariadení máme  vytvorené štyri špecializované skupiny pre deti s poruchami správania. V každej špecializovanej skupine je umiestnených osem detí, na základe  detským psychiatrom diagnostikovanej poruchy správania.