Vytlačiť

 

"Uvítame vašu pomoc
Ak vám nie je ľahostajný osud našich detí a chcete nám pomôcť, kontaktujte nás.
Vopred ďakujeme.
číslo Darovacieho účtu: SK11 8180 0000 0070 0041 9073"

 

 

Clipboard02

 

 

 

Realizujeme projekt podporený Nadáciou pre deti Slovenska v rámci grantového programu Hodina deťom„Svetlo pre deti – snoezelen terapia“